Lista cech DDA

Sprawdź, jak dużo masz cech, charakterystycznych dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA). Odpowiedz na poniższe pytania, zaznaczając odpowiednie pola wyboru "Tak", lub "Nie" przy każdym z pytań.

 1. Czy w relacjach z ludźmi musisz zgadywać, co jest normalne?
 2. Czy masz trudności z przeprowadzeniem swoich zamiarów od początku do końca?
 3. Czy kłamiesz, gdy równie dobrze mógłbyś (mogłabyś) powiedzieć prawdę?
 4. Czy osądzasz siebie bezlitośnie?
 5. Czy masz kłopoty z przeżywaniem radości i z zabawą?
 6. Czy traktujesz siebie bardzo poważnie?
 7. Czy masz trudności z nawiązywaniem bliskich kontaktów?
 8. Czy przesadnie reagujesz na zmiany, na które nie masz wpływu?
 9. Czy bezustannie poszukujesz potwierdzenia i uznania u innych?
 10. Czy myślisz, że różnisz się od wszystkich innych?
 11. Czy jesteś albo nadmiernie odpowiedzialny (-a) albo całkowicie nieodpowiedzialny (-a)?
 12. Czy bywasz niezwykle lojalny (-a), nawet w obliczu dowodów, że druga strona na to nie zasługuje?
 13. Czy często ulegasz impulsom?
 14. Czy czujesz się winny (-a), stając w obronie własnych potrzeb i często ustępujesz innym?
 15. Czy czujesz strach przed ludźmi, a zwłaszcza przed wszelkiego rodzaju władzą i zwierzchnikami?
 16. Czy czujesz strach przed cudzym gniewem i awanturami?
 17. Czy lubisz zachowywać się jak ofiara?
 18. Czy bardzo boisz się porzucenia lub utraty bliskich osób?
 19. Czy obawiasz się ukazywania swoich uczuć?
 20. Czy masz skłonność do nadużywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych?
 21. Czy masz lub miałeś (-aś) uzależnionego partnera (-kę)?

Leczenie odwykowe jest potrzebne rodzicowi, Ty potrzebujesz przejść odpowiednią dla siebie terapię

Należy pamietać, że diagnozy mogą stawiać jedynie lekarze, w tym przypadku najtrafniej psychiatra. Cierpiąc na zaburzenia wspomniane w tym teście warto porównac je do syndromów afektywnych, najczęściej rozpoznawana z nich jest depresja. Dominuje to dalsze postępowanie terapeutyczne. W przypadku jej rozpoznania jedynym skutecznym postepowaniem jest farmakoterapia. Natomiast w przypadku objawów wywołanych przez reakcje sytuacyjne inaczej, główną formą pomocy jest psychoterapia.